• Jazyk
  • Land & Leute
  • Země a lidé
  • Region i Ludzie
Euroregion Neisse-Nisa-Nysa Logo

Země a lidé

Cestovní ruch

Je - na štěstí - stále těžší vzpomenout si na to, jak velmi byl ještě pře 20 lety postižen náš pěkný evropský kout různými zatíženími v rámci životního prostředí. To byl jeden z nejdůležitých důvodů odvážné iniciativy, vytvořit právě tady, v dřívějším "východním bloku", první euroregionální společenství. Již od roku 2000 patří tento pojem "černý trojúhelník" k historii. Také z tohoto hlediska je dnes tento pokus velikým úspěchem, o kterém můžeme hovořit.

více

Vzdělávání a ekonomika

Učit se v Evropě a pro Evropu Toto heslo je používané jednou ze zde rozvíjejících se iniciativ, jakou je projekt „PONTES”. Dobře vystihuje cíle a poselství aktivity našeho Euroregionu, která má po turistice nejvyšší prioritu. Euroregion Nisa, jako trojstranný, ale současně (zohledňující slovanský srbskolužický národ s jeho více než tisíciletou historií) čtyř národnostní příhraniční společenství, se z tohoto pohledu jeví jako přímo znamenitá laboratoř.

více

Občané

O tom, że Euroregion Neisse-Nisa-Nysa byl - a historicky již zůstane – prvým toho druhu společenstvím na celém území bývalého „socialistického tábora” je již všeobecně známo. Hodí se připomenout, protože má výzam upevnit v hromadné paměti okolnosti, za jakých se tento unkátní experiment zrodil. Byl to jeden ze symbolů doby, které se jako vlna šířily v zemích, pro které pád komunismu a rok 1989 znamenaly počátek historického zlomu. Ani jeho průběh, ani obecné klima té doby se nedočkaly významnějšího svědectví v podobě literárních či filmových děl, ale můžeme si být jisti, že je to jen otázka času.

více

 
  • Tel. Německo: +49 3583 57500
  • Tel. Česká republika: +420 485 340991
  • Tel. Polsko: +48 757676470